1. PREKIŲ GRĄŽINIMO IR KEITIMO TVARKA

1.1 TINKAMOS KOKYBĖS PREKIŲ GRĄŽINIMAS IR KEITIMAS

1.1.1 Pirkėjas, pardavėjo sutikimu, turi teisę per keturiolika dienų nuo prekių perdavimo jam pakeisti nusipirktass prekes pardavėjo nurodytoje vietoje analogiškomis kitokių matmenų, formos, spalvos, modelio ar komplektiškumo prekėmis.

1.1.2 Pirkėjo prašymas pakeisti prekes gali būti tenkinamas, jeigu prekės nebuvo naudojamos, nesugadintos, išsaugotos jų vartojamosios savybės bei nepraradusios prekinės išvaizdos ir pirkėjas turi įrodymus, patvirtinančius, kad jis daiktus pirko iš pardavėjo.

1.1.3 Visos prekių keitimo išlaidos tenka pirkėjui.

1.1.4  Sprendimą dėl prekių keitimo, pardavėjas priima per 10 darbo dienų vadovaudamasis pirkėjo rašytiniu prašymu pateiktu Pardavėjui elektroninėmis ryšio priemonėmis arba paštu ir apžiūrėjęs prekes.

1.1.5. Tinkamos kokybės prekės, kurių kodai pagal kombinuotąją prekių nomenklatūrą yra: 6208, 6207, 6212, 6115 nėgrąžinamos. Kombinuotoji prekių nomenklatūra:  https://osp.stat.gov.lt/documents/10180/224717/KN2017_LT.pdf

2.2 NETINKAMOS KOKYBĖS PREKIŲ GRĄŽINIMAS IR KEITIMAS

2.2.1 Netinkamos kokybės prekės į tinkamos kokybės prekes keičiamos ir prekės grąžinamos pranešus apie trūkumus pardavėjui per 14 dienų nuo prekių įteikimo dienos. Prekės keičiamos ar grąžinamos, jei jos nebuvo naudojamos, nesugadintos, išsaugotos jų vartojamosios savybės bei nepraradusios prekinės išvaizdos ir pirkėjas turi įrodymus, patvirtinančius, kad jis daiktus pirko iš pardavėjo.

2.2.2  Netinkamos kokybės prekė yra, jei ji neatitinka šios sutarties sąlygų prekių pardavimo metu.