PREKIŲ PIRKIMO–PARDAVIMO ELEKTRONINĖJE PARDUOTUVĖJE LIVIACORSETTI.LT SUTARTIS

1. SUTARTIES ŠALYS

Šios sutarties šalimis laikoma:

1.1 Justina Čepulytė, veikdama pagal individualios veiklos pažymą Nr.: 715390,adresas Strazdų g. 1, Gaižėnėlių k., Ringaudų seviūnija, LT- 53454, Kauno rajonas, tel.: +370 653 19810, el. paštas info@liviacorsetti.lt, toliau tekste vadinama Pardavėju.

1.2 Bet kuris veiksnus, sulaukęs pilnametystės fizinis asmuo, perkantis LIVIACORSETTI.LT elektroninėje parduotuvėje ar besinaudojantis kitomis LIVIACORSETTI.LT elektroninės parduotuvės paslaugomis, toliau tekste vadinamas Pirkėju.

2. BENDROSIOS SUTARTIES SĄLYGOS

2.1 Šia sutartimi Pardavėjas įsipareigoja parduoti prekę Pirkėjui, pastarojo asmeniniams, šeimos ar namų ūkio poreikiams, nesusijusiems su verslu ar profesija, tenkinti, o Pirkėjas įsipareigoja sumokėti kainą, nurodytą prie prekės aprašymo ir sąskaitoje faktūroje, kuri yra neatsiejamos šios sutarties dalis.

2.2 Ši sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo yra laikoma sudaryta nuo to momento, kai Pirkėjas, iki šios sutarties sudarymo Pardavėjo elektroninėje parduotuvėje LIVIACORSETTI.LT susipažinęs su raštu Pardavėjo elektroninėje parduotuvėje pateikta informacija apie siūlomą daiktą, pardavėją, daikto pardavimo ir pristatymo kainą, laikotarpį, kurį pasiūlymas ir kaina galioja, tinkamos ir netinkamos kokybės daiktų grąžinimo bei keitimo tvarka, mokėjimo, pristatymo tvarką, pardavėjo teikiamas daikto garantijas, o taip pat ir su šios sutarties nuostatomis pateikia elektroninėje parduotuvėje LIVIACORSETTI.LT prekių užsakymą, šioje sutartyje nustatyta tvarka ir terminais atlieka apmokėjimą ir gauna elektroniniu paštu Pardavėjo patvirtinimą, kad Pirkėjo užsakymas yra priimtas ir apmokėjimas gautas.

2.3  Jei Pirkėjas iki šios sutarties sudarymo Pardavėjo  elektroninėje parduotuvėje LIVIACORSETTI.LT nesusipažino su raštu Pardavėjo elektroninėje parduotuvėje pateikta informacija apie siūlomą daiktą, pardavėją, daikto pardavimo ir pristatymo kainą, laikotarpį, kurį pasiūlymas ir kaina galioja, tinkamos ir netinkamos kokybės daiktų grąžinimo bei keitimo tvarka, mokėjimo, pristatymo tvarka, pardavėjo teikiamomis daikto garantijomis, o taip pat ir su šios sutarties nuostatomis, tai Pirkėjas negali užsakyti prekių LIVIACORSETTI.LT parduotuvėje. Priešingu atveju yra laikoma, jog Pirkėjas iki šios sutarties sudarymo Pardavėjo  elektroninėje parduotuvėje LIVIACORSETTI.LT susipažino su raštu Pardavėjo elektroninėje parduotuvėje pateikta informacija apie siūlomą daiktą, pardavėją, daikto pardavimo ir pristatymo kainą, laikotarpį, kurį pasiūlymas ir kaina galioja, pirkėjo teisės atsisakyti sutarties pagal LR civilinio kodekso 6.367 straipsnio taisykles įgyvendinimo tvarka, mokėjimo, pristatymo tvarka, pardavėjo teikiamomis daikto garantijomis, o taip pat  su šios sutarties nuostatomis ir besąlygiškai su iki sutarties sudarymo Pardavėjo pateikta rašytine informacija ir su šios sutarties nuostatomis sutiko.

2.4  Kadangi Pardavėjas pasilieka teisę keisti, taisyti ar papildyti Pardavėjo elektroninėje parduotuvėje raštu pateiktą informaciją apie siūlomą daiktą, pardavėją, daikto pardavimo ir pristatymo kainą, laikotarpį, kurį pasiūlymas ir kaina galioja, mokėjimo, pristatymo tvarką, pardavėjo teikiamas daikto garantijas, o taip pat ir šios sutarties nuostatas, Pirkėjas privalo su visa Pardavėjo pateikta informacija susipažinti kiekvieno apsipirkimo elektroninėje parduotuvėje LIVIACORSETTI.LT metu.

3. PREKIŲ PIRKIMO-PARDAVIMO TVARKA IR SĄLYGOS

3.1 Šia sutartimi Pardavėjas įsipareigoja perduoti prekių kokybę, kiekį, asortimentą ir komplektiškumą atitinkančias prekes, nurodytas prekių užsakymo dokumente Pirkėjui nuosavybės teise, o Pirkėjas įsipareigoja priimti prekę ir sumokėti už ją nustatytą pinigų sumą (kainą).

3.2 Prekių kainos yra nurodomos prie prekių aprašymų LIVIACORSETTI.LT elektroninėje parduotuvėje ir suformuotame užsakyme. Prekių kainos yra nurodomos eurais su PVM.

3.3  elektroninėje parduotuvėje LIVIACORSETTI.LT įsigytas prekes Pirkėjas gali  sumokėti šiais per Pardavėjo naudojamą paysera.lt atsiskaitymų sistemą prekių pirkimo metu. Kiekviena, paysera sistemos siūloma mokėjimus surenkanti įstaiga taiko paslaugos mokestį, todėl jo dydžių Pirkėjas privalo klausti toje įstaigoje. Atsakomybė už duomenų saugumą šiuo atveju tenka atitinkamai mokėjimus surenkančiai įstaigai, kadangi visos piniginės operacijos vyksta mokėjimus surenkančios įstaigos elektroninės bankininkystės sistemoje arba padalinyje.

3.4  Pardavėjas, gavęs iš Pirkėjo prekių užsakymo dokumentą ir apmokėjimą už įsigyjamas prekes, užsakyme nurodytas prekes išsiuntimui paruošia per LIVIACORSETTI.LT elektroninėje parduotuvėje nurodytą laiką.

3.5 Jei Pirkėjas per išankstinėje sąskaitoje nurodytą terminą nesumoka už įsigyjamas prekes, Pardavėjas Pirkėjo užsakymą anuliuoja ir prekių Pirkėjui neperduoda.

4. PREKIŲ PRISTATYMAS

4.1 BENDRI PRISTATYMO KLAUSIMAI

4.1.1 Prekių pristatymą organizuoja pardavėjas.

4.1.2 Prekės pristatomos visoje Lietuvoje, išskyrus Kuršių Neriją;

4.1.3 Pirkėjas pats nurodo kokiu adresu turi būti pristatomos prekės ir atsako už duomenų tikslumą bei išsamumą ir  prisiima riziką dėl visų pasekmių atsiradusių dėl neteisingai nurodytų pristatymo adreso duomenų.

4.1.4 Būtinais pateikti pristatymo adreso duomenimis laikoma: Adresatas (Vardas ir pavardė), Gatvė, namo numeris, jei yra – buto ar kabineto numeris, vietovė kaimas/gyvenvietė (jei yra) , savivaldybė/miestas (pvz.: Vilniaus rajonas, Vilnius), pašto kodas, šalis.

4.1.5 Prekių krepšelio formavimo trečiame žingsnyje „Adresas“, pirkėjas pasirenka pristatymo adresą iš jau įrašytų jo paskyroje adresų sąrašo pasinaudodamas išskleidžiamu sąrašu „Pasirinkti pristatymo adresą“. Jei tinkamo adreso sąraše nėra, pirkėjas jį privalo įrašyti pasinaudodamas mygtuku „Pridėti naują adresą“. Tais atvejais, kai pristatymo adresas, kuris atvaizduojamas skiltyje „Jūsų pristatymo adresas“  nurodytas su klaidomis, pirkėjas turi pasinaudoti mygtuku „Atnaujinti“ ir ištaisyti esamas klaidas.

4.2  PRISTATYMO KAINA IR TERMINAI

4.2.1 Pirkėjas pasirenka vieną iš Pardavėjo siūlomų vežėjų arba pristatymo būdų prekių krepšelio formavimo ketvirtame žingsnyje „Pristatymas“.

4.2.2 Pristatymo kaina ir numatoma pristatymo trukmė nurodoma prie kiekvieno iš vežėjo ar pristatymo būdo. Pirkėjui iš siūlomo sąrašo pasirinkus vežėją, sąraše numatyta pristatymo kaina tampa užsakymo, su juo susijusios sąskaitos bei šios sutarties sudedamąja kainos dalimi.

4.2.3  Pristatymo trukmė, prekių krepšelio formavimo ketvirtame žingsnyje „Pristatymas“, nurodoma remiantis vežėjo pateikiamais duomenimis įprastomis sąlygomis. Pristatymo trukmės paklaida iki 3 darbo dienų, laikoma normalia paklaida atsiradusia dėl nenumatytų krūvių padidėjimo ir/ar atsižvelgiant į tarptautinio pristatymo ypatumus. Šventiniais laikotarpiais Lietuvoje ir/ar gamintojo šalyje, pristatymo  trukmė gali ilgėti.

4.3 PREKIŲ PRIĖMIMAS

4.3.1  Gavęs prekes Pirkėjas privalo prekes patikrinti ir neturint pretenzijų Pardavėjui dėl prekės kokybės prekių vežėjo patektame dokumente parašu patvirtinti, kad prekės Pirkėjui yra perduotos tinkamai.

4.3.2 Jei prekių patikrinimo metu Pirkėjas turi pretenzijų Pardavėjui dėl prekių kokybės, tai, vadovaudamasis šiame sutartimi, bei LR teisės aktais, informuoti apie tai Pardavėją.

5. PARDAVĖJO TEIKIAMOS GARANTIJOS

5.1  Prekės atitinka kokybės reikalavimus, jei jos yra:

5.1.1 Tokios komplektacijos, kaip nurodyta tinklapio LIVIACORSETTI.LT prekės aprašymo kortelėje;

5.1.2 Tinka naudoti tam, kam tokios rūšies prekės paprastai yra naudojamos;

5.1.3 Atitinka tinklapio LIVIACORSETTI.LT prekės aprašymo kortelėje nurodytas savybes ir sudėtį.

5.2 Prekių nuotraukos, pateikiamos LIVIACORSETTI.LT yra darytos profesionalių fotografų. Galimi spalvų neatitikimai išskirtinai tik dėl skirtingų vartotojo ekranų naudojamų technologijų ir jų kokybės. Todėl realaus gaminio spalva ir konkrečiame ekrane atvaizduojamos prekės spalvos neatitikimas nelaikomas prekės trūkumu.

6. PIRKĖJO TEISĖS ATSISAKYTI SUTARTIES ĮGYVENDINIMO TVARKA

6.1 Pirkėjas turi teisę nenurodydamas priežasties atsisakyti šios sutarties, neinformuodamas apie tai pardavėjo tik  iki kainos, nurodytos užsakyme ir su juo susijusioje sąskaitoje, apmokėjimo momento.

6.2 Jei  pirkėjas sumokėjo kainą nurodytą sąskaitoje susijusioje su užsakymu, jis gali pasinaudoti teise nutraukti sutartį, tik jeigu prekės nebuvo sugadintos ar jų išvaizda iš esmės nepasikeitė ir pardavėjas su sutarties nutraukimu  sutikima.

6.3 Pirkėjas neturi teisės pasinaudoti anksčiau nurodyta teise atsisakyti sutarties, jeigu tiekiamos supakuotos prekės yra nebetinkamos grąžinti dėl sveikatos apsaugos ar higienos priežasčių ir kurios buvo išpakuotos jas pristačius;

7. PREKIŲ GRĄŽINIMO IR KEITIMO TVARKA

7.1 TINKAMOS KOKYBĖS PREKIŲ GRĄŽINIMAS IR KEITIMAS

7.1.1 Pirkėjas, pardavėjo sutikimu, turi teisę per keturiolika dienų nuo prekių perdavimo jam pakeisti nusipirktass prekes pardavėjo nurodytoje vietoje analogiškomis kitokių matmenų, formos, spalvos, modelio ar komplektiškumo prekėmis.

7.1.2 Pirkėjo prašymas pakeisti prekes gali būti tenkinamas, jeigu prekės nebuvo naudojamos, nesugadintos, išsaugotos jų vartojamosios savybės bei nepraradusios prekinės išvaizdos ir pirkėjas turi įrodymus, patvirtinančius, kad jis daiktus pirko iš pardavėjo.

7.1.3 Visos prekių keitimo išlaidos tenka pirkėjui.

7.1.4  Sprendimą dėl prekių keitimo, pardavėjas priima per 10 darbo dienų vadovaudamasis pirkėjo rašytiniu prašymu pateiktu Pardavėjui elektroninėmis ryšio priemonėmis arba paštu ir apžiūrėjęs prekes.

7.1.5. Tinkamos kokybės prekės, kurių kodai pagal kombinuotąją prekių nomenklatūrą yra: 6208, 6207, 6212, 6115 negražinamos (nekeičiamos). Kombinuotoji prekių nomenklatūra:  https://osp.stat.gov.lt/documents/10180/224717/KN2017_LT.pdf

7.2 NETINKAMOS KOKYBĖS PREKIŲ GRĄŽINIMAS IR KEITIMAS

7.2.1 Netinkamos kokybės prekės į tinkamos kokybės prekes keičiamos ir prekės grąžinamos pranešus apie trūkumus pardavėjui per 14 dienų nuo prekių įteikimo dienos. Prekės keičiamos ar grąžinamos, jei jos nebuvo naudojamos, nesugadintos, išsaugotos jų vartojamosios savybės bei nepraradusios prekinės išvaizdos ir pirkėjas turi įrodymus, patvirtinančius, kad jis daiktus pirko iš pardavėjo.

7.2.2  Netinkamos kokybės prekė yra, jei ji neatitinka šios sutarties sąlygų prekių pardavimo metu.

8. PIRKĖJO DUOMENŲ TVARKYMAS

8.1  Pardavėjas, kiek to reikalauja sutarties sudarymo ir vykdymo sąlygos, turi teisę gauti Pirkėją identifikuojančią bei jo teisę sudaryti sutartį patvirtinančią informaciją. Šiuo atveju Pirkėjo asmens duomenys yra naudojami tik elektronine forma sudaromos sutarties sudarymo ir vykdymo tikslais.

8.2 Pirkėjo pateikti asmens duomenys yra tvarkomi laikantis Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo nustatytų reikalavimų, kitų Lietuvos Respublikos teisės aktų, reglamentuojančių šių duomenų tvarkymą bei apsaugą.

8.3 Pirkėjo asmens duomenys yra tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslais tik gavus Pirkėjo sutikimą.

9. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

9.1 Šalys susitaria bendradarbiauti vykdant įsipareigojimus pagal šią sutartį.

9.2 Šalys susitaria vykdant įsipareigojimus pagal šią sutartį elgtis apdairiai, sąžiningai ir rūpestingai.

9.3 Bet kuri šalis atleidžiama nuo atsakomybės už savo įsipareigojimų nevykdymą, jeigu ji įrodo, kad šių įsipareigojimų nebuvo galima įvykdyti dėl nenugalimos jėgos aplinkybių (force majeure), kurių ji negalėjo išvengti ar nugalėti.

9.4 Šalis, negalinti vykdyti savo įsipareigojimų dėl force majeure, turi kuo skubiau apie tai pranešti kitai šaliai. Būtina pranešti ir tuomet, kai išnyksta pagrindas nevykdyti įsipareigojimų. Laiku nepranešusi, įsipareigojimų nevykdanti šalis tampa atsakinga už nuostolių, kurių priešingu atveju būtų išvengta, atlyginimą.

9.5 Visi sutartyje numatyti arba su sutarties vykdymu ar reikalavimų, kylančių iš sutarties, gynimu civilinio proceso tvarka susiję pranešimai turi būti raštiški. Pardavėjas visus pranešimus siunčia ir kitaip kontaktuoja Pirkėjo registracijos formoje pateiktu elektroninio pašto adresu ar telefonu, o Pirkėjas visus pranešimus ir klausimus siunčia LIVIACORSETTI.LT elektroninėje parduotuvėje esančioje nuorodoje „Duomenys apie pardavėją“ nurodytomis susisiekimo priemonėmis ir adresais. Jei pranešimas siunčiamas elektroniniu paštu, laikoma, kad jį šalis gavo tą pačią dieną, kai pranešimas buvo išsiųstas, jei buvo siųstas darbo valandomis. Jei pranešimas siunčiamas registruotu laišku, laikoma, kad jį adresatas gavo praėjus dešimt darbo dienų nuo išsiuntimo.

9.6 Santykiams, kylantiems iš šios sutarties, reguliuoti yra taikoma Lietuvos Respublikos teisė.

9.7 Ginčai dėl sutarties vykdymo sprendžiami šalių susitarimu. Prieš kreipdamasi į teismą nukentėjusioji šalis privalo sutartį pažeidusiai šaliai pateikti rašytinę pretenziją. Per pretenzijoje numatytą protingą terminą nepavykus išspręsti ginčo, jie sprendžiami norminių teisės aktų nustatyta tvarka Lietuvos Respublikos teismuose. Pardavėjo išlaidas, susijusias su Pirkėjo įsiskolinimo išieškojimu, dengia Pirkėjas.

9.8 Prie šios sutarties pateikiami priedai yra neatskiriama šios sutarties dalis.